Havi program

Intézményi  intézkedési terv és eljárásrend – COVID-19 
A dokumentumok menü – alapdokumentumok – Házirend melléklete 

A szeptember 7-én érkezett kiegészítés szerint:

  • “amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 
  • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
  • Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.”
  • 2020. szeptember 21-től felfüggesztjük a felsősök délutáni sportköreit határozatlan időre – a vírushelyzet miatt. Az órarendi testnevelés órák maradnak, az alsósok iskolaotthonos munkarendjében nincs változás. A reggeli hőmérséklet mérés, fertőtlenítés továbbra is zajlik. A maszk viselése javasolt, de nem kötelező a tanulók és dolgozók számára. Egyéb személyek az épületbe maszkban és engedéllyel léphetnek.
     
     

Havi program

2020. november, Szent András hava

Program

Nap

Idő

felelős

Őszi szünet utáni első tanítási nap

nov. 2. hétfő

 

 

Felsős értékelés, munkaértekezlet, fogadóóra

2. hétfő

15. 16. 17.

igazgató

Iskolagyűlés/diákinfó

5.

10.30 

igazgató

Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap

6. péntek

 

osztályfőnökök

Csibeavató – zártkörű

6.

12.30

SZM; Kovács P. Tulipánné, Szokoliné

Idegen nyelvi felmentések kérése

15.

 

szülők/ gondviselők, osztályfőnökök, igazgató

Longitudinális mérés – 2. évfolyamon

9-15 

 

Balhegy G.

1. osztályosok negyedéves értékelése

20.

 

1.     osztályos tanítók

őszi nyílt napjaink a COVID miatt elmaradnak

 

Adatszolgáltatás OH-nak OKM mérésekhez

15. 

 

igazgatóhelyettes

Délutáni tökölés

16.

 14.00-

SZM, osztályfőnökök

Bűvösvölgy – Bp.

18. szerda

 

Balhegy G. Peidlné

Simonyi Zs. Helyesíró verseny

kiírás szerint

 

Rajna-Grosch Judit

Továbbtanulási szülői értekezlet

Torta világnapja

23. hétfő

26.

 

Balhegy G.

DÖK és Farkas László

DJP 3D-s nyomtatás

25-27.

 

Rónyainé

NTP – Művészeti pályázat programjai

30.

 

Szücs Marianna, Szokoli Attila

NTP – Anyanyelvi pályázat programjai

30.

 

Huszár Katalin, Gergely Gabriella